Aventeira Escola busca formar a profesionais do tempo libre para que desenvolvan a súa actividade cunha perspectiva educativa transformadora e con ilusión e paixón polo que fan.

Por iso, dende a Escola facemos especial fincapé en tratar contidos que supoñen unha pequena revolución no día a día das persoas que participan nas actividades de tempo libre e nos potenciais profesionais que as coordinan e desenvolven.

Nos cursos de Monitorado de Actividades de Tempo Libre, ademais dos contidos oficiais e do certificado de manipulador/a de alimentos, tratamos cuestións como:

  • Comunicación non violenta
  • Xénero e igualdade
  • Espazos de participación e asemblearismo
  • Educación emocional e coidados

E todo isto empregando técnicas participativas propias da educación non formal e da facilitación de grupos.

Para contactar directamente con Aventeira Escola escribe a escola@aventeira.com.