Slide
Escola de
Tempo Libre

Director/a de Tempo Libre

Se es desas persoas que estaría todo o ano de campamento.
Se sabes que o tempo libre é moito máis que un traballo, é unha forma de vida repleta de intensidade, emoción e momentos máxicos.
Se queres seguir formándote e che gusta a xestión e a coordinación de equipos…

Aventeira Escola imparte o curso de Director/a de Actividades de Tempo Libre, titulación homologada pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, neste outono do 2022.

Datas

Parte presencial: 15-16 de outubro, 29-30 de outubro, 12-13 de novembro, 26-27 de novembro, 17-18 de decembro. 100 horas.
Parte online: do 17 de outubro ao 16 de decembro. 50 horas.

Horario

Parte presencial: de 9:00-14:00 e de 16:00-21:00.
Parte online: horario flexible a través dun método asíncrono para a auto-organización por parte do alumno ou alumna.

Lugar

Cidade da Coruña, espazo por determinar.

Duración

150 horas da fase teórico-práctica (100 horas presenciais e 50 online) e 150 horas da fase de prácticas. Precísase unha asistencia ao 80% do total das horas teórico-prácticas para superar o curso, así como superar a parte práctica.

Contidos

  • Psicosocioloxía: técnicas de facilitación, liderado, intelixencia emocional, xestión de conflitos, mediación, toma de decisións, intervención social, asociacionismo, perspectiva de xénero, emocións e coidados.
  • Acción educativa: educación en valores, correntes pedagóxicas, modelos de intervención, relación con familias, espazos de participación, reflexión e avaliación.
  • Xestión: deseño de proxectos, composición de equipos, relación coa administración, xestión económica e xerencial, vías de financiamento, lexislación, prevención de riscos laborais, ferramentas e recursos.

Requisitos

a) Estar en posesión do título de monitor/a de actividades de tempo libre.

b) Posuír, como mínimo, un título de ensino secundario (ESO ou equivalente).

c) Acreditar unha experiencia como monitor/a no campo da educación/animación no tempo libre de, polo menos, 250 horas, ou como integrante dun equipo en colonias ou campamentos por un total de 30 días, despois de ter obtido o título de monitor/a.

Número de prazas

20

Prezo e prazo de inscrición

250 euros ata o día 15 de setembro e 270 ata o día 1 de outubro.

Sistema de bolsas

Existe a posibilidade de recibir unha bolsa que cubra o custe total ou parcial do curso. A apertura do sistema de bolsas está supeditada ao número de prazas cubertas e, o seu desfrute, á realización dun voluntariado nun número de horas equivalente ao subvencionado, nunha entidade da túa elección. Se precisas solicitar unha bolsa, escríbenos para recibir toda a información!

Instrucións de matrícula

  • Cobre o formulario.
  • Ingresa 250 ou 270 euros en concepto de pago do curso na conta de Triodos ES61 1491 0001 2630 0011 1277. Concepto: “DATL+Nome e apelidos”. Esta cantidade non é reembolsable no caso de que te deas de baixa durante o proceso (é a cantidade que asegura a viabilidade da celebración do curso!). Si se reembolsará na súa totalidade no caso de que a Escola non puidese realizar o curso porque non se cubrisen as prazas mínimas.
  • Envía o resgardo do ingreso ou da transferencia na conta ao correo escola@aventeira.com

Confirmación da inscrición

Poñerémonos en contacto contigo a través de correo electrónico dúas veces. Unha primeira para confirmar a recepción da inscrición e do pago, e unha segunda para confirmar a celebración do curso, dicirche os espazos para cada día, darche información práctica e pedirche algunha documentación.

Adaptación á situación actual

Imos seguir as normas de prevención e seguridade por mor da covid con moito coidado. Enviarémosche  unha guía xunto coa información práctica cando confirmemos a realización do curso, coas medidas que estean en vigor nese momento. Sexan as que sexan, imos esforzarnos ao máximo por seguir facendo unha formación de calidade. 

Máis información 

Nos teléfonos 722 349 493 e 722 349 497 e no correo electrónico: escola@aventeira.com.

Agardámoste!