IMG_20200204_132859_571

Aventeira Escola imparte en Ourense o curso de Directoras/es de Campos de Traballo, titulación homologada pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia.

Datas

6-7-8 de marzo e 20-21-22 de marzo.

Horario

Venres de 16:00 a 21:00. Sábados e domingos de 9:00-14:00 e de 16:00-21:00.

Lugar

Venres: Espazo Xove (Rúa Celso Emilio Ferreiro, 27, 32004 Ourense).

Sábados e domingos: Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas (Rúa Arturo Pérez Serantes, 2, 32005 Ourense).

Duración

50 horas da fase teórico-práctica + 14 días de actividade como director/a dun campo de traballo en prácticas como fase práctica.

Precísase unha asistencia ao 80% do total das horas teórico-prácticas para superar o curso, así como superar a parte práctica.

Requisitos

Estar en posesión do título de Director/a de Actividades de Tempo Libre e ter experiencia como director/a dun equipo de animación de, alomenos, un campamento de 15 días.

Número de prazas

25

Prezo

150 euros

Data límite de inscrición

27 de febreiro

Instrucións de matrícula

  • Cobre o formulario.
  • Ingresa 50 euros en concepto de reserva de praza e matrícula na conta de Triodos ES61 1491 0001 2630 0011 1277. Concepto: “DCT+Nome e apelidos”. Esta cantidade non é reembolsable no caso de que te deas de baixa durante o proceso ou de que non cumpras os requisitos de experiencia e/ou formación para facelo (é a cantidade que asegura a viabilidade da celebración do curso!). Descontaráseche do prezo total do curso a realizar nun segundo pago e si se reembolsará na súa totalidade no caso de que a Escola non puidese realizar o curso porque non se cubriran as prazas mínimas.
  • Envía o resgardo do ingreso ou da transferencia na conta ao correo [email protected].

Confirmación da inscrición

Poñerémonos en contacto contigo a través de correo electrónico dúas veces. Unha primeira para confirmar a recepción da inscrición e do pago, e unha segunda para informar dos prazos para realizar o resto do pago e darche algunha  información práctica en relación ao curso.

Máis información 

Nos teléfonos 722 349 497 e 722 349 493, ou no correo electrónico: [email protected].

Agardámoste!