Contacto
Unha ruta participativa para o tempo libre en Galicia

A participación cidadá constitúe un pilar fundamental no desenvolvemento da democracia. As diversas canles e mecanismos de participación fomentan unha colaboración estreita entre as institucións e a cidadanía, co fin de mellorar a gobernanza. Este proceso empodera á cidadanía, facéndoa protagonista e responsable das decisións que impactan nas súas vidas, o que á súa vez contribúe a elevar a calidade de vida da comunidade. Así mesmo, a participación fortalece a democracia representativa e contribúe á promoción dunha nova cultura política.

Entendemos a participación como un proceso cooperativo, inclusivo, transversal, continuo, escalable, planificado, transformador, coherente, corresponsable, distribuído e empoderador. Que desenvolve actitudes que implican autonomía, liberdade e responsabilidade e que está atravesada polo interese, a implicación, a escoita, o respecto, a confianza, o compromiso… Supón unha visión global e transversal polo ben común.

Partindo disto, e no marco do Programa Erasmus +, colle forma o proxecto ‘’Unha ruta participativa para o tempo libre en Galicia’’ en sintonía coa Estratexia de Participación Xuvenil de Erasmus+ e en conexión coa Estratexia da UE para a Mocidade e as Metas da Mocidade Europea. Este proxecto busca impulsar a participación activa da mocidade na vida democrática, a través da xeración dun diálogo aberto para promover así a participación na definición de políticas públicas de educación no tempo libre en Galicia. É unha oportunidade para fortalecer o empoderamento xuvenil en Galicia, permitindo que persoas mozas inflúan no deseño de políticas e programas públicos relacionados co tempo libre.

Paso a paso

Crearase un grupo promotor de persoas mozas que establecerán as metodoloxías, comunicacións e temas prioritarios para recoller as primeiras demandas da mocidade. 

Están destinados a recoller as opinións, ideas, necesidades e perspectivas de persoas participantes, de máis de 14 anos, en actividades de educación non formal e tempo libre. Estarán facilitadas a través de dinámicas, xogos e metodoloxías participativas que favorezan a participación activa da mocidade. Compoñeranse dun mínimo de dúas actividades en colectivos asociativos e dúas actividades en centros educativos.

Destinados a recoller as opinions, ideas, necesidades e perspectivas das persoas traballadoras e voluntarias novas do tempo libre. Inclúen a interacción con responsables técnicos e/o políticos das administracións públicas. Estarán facilitados a través de dinámicas e metodoloxías participativas que favorezan a participación activa da mocidade. 

Unha fin de semana de foro para a interacción entre todos os axentes (mocidade, persoal técnico, empresas, persoas técnicas históricas ou actuais e decisores políticos de diferentes ámbitos territoriais), facilitada con agarimo, permitirá formar, falar, debater, enmarcar e soñar xuntas a todas as persoas para seguir construíndo un tempo libre máis inclusivo e participativo. 

A mocidade será a protagonista da diseminación de resultados en distintos territorios e espazos. Ademais, estes publicaranse e enviaranse a todas as entidades públicas do país e demais actores do sector. 

Queremos escoitar a túa voz!

Este formulario é parte do proxecto europeo Unha ruta participativa para o tempo libre en Galicia, que xurde en sintonía coa Estratexia de Participación Xuvenil de Erasmus+ e en conexión coa Estratexia da UE para a Mocidade e as Metas da Mocidade Europea.

O proxecto promove a participación da xuventude na definición das políticas de educación no tempo libre en Galicia.

Un dos seus piares é o lanzamento deste formulario, que permitirá recoller a opinión das diferentes persoas participantes, voluntarias e profesionais que fan parte dos tempos libres nos seus diferentes ámbitos.

Participando neste formulario, sumas a túa voz a un proceso participativo que rematará coa elaboración dunhas conclusións que se publicarán en aberto ao final do ano.

Encontro de Tempo Libre de Galicia

Entre o 29 de novembro e o 1 de decembro do 2024 terá lugar o Encontro de Tempo Libre de Galicia. Neste encontro haberá espazo para a convivencia, a formación, o coñecemento de boas prácticas e, por suposto, para as mesas de diálogo que permitan o intercambio de ideas, a reflexión colectiva e a xeración de conclusións. Para darlle forma a estas mesas agardamos a túa resposta a este formulario. Moitas grazas!

Para calquera achega ou cuestión sobre este proxecto, podes contactar connosco en: 

participacion.tempolibre@aventeira.com

Ademais, agradecemos moito que nos fagades chegar, pola mesma vía, as vosas ideas, suxestións e soños para adaptar o proxecto as necesidades e propostas da comunidade.